Beveiliging
Gezondheidzorg
Overheden
Openbaarvervoer
Particulieren
Overige
Particulieren

 

PARTICULIEREN
Agressie is veelal een emotionele ontlading die wordt veroorzaakt door angst, machteloosheid, woede of wanhoop. Voor sommige mensen is agressie vaak de enige methode die ze kennen of kunnen hanteren om voor zichzelf op te komen. Voor anderen is agressie een instrument om hun wens gehonoreerd te krijgen.

De Ki-Do zelfweerbaarheidstrainingen zijn gericht op het voorkomen en oplossen van agressie en geweld door publiek en omgeving.
In deze Ki-Do zelfweerbaarheids training leren de deelnemers hun eigen grenzen kennen en bewaken.
De deelnemers leren ook doeltreffend op ongewenst gedrag te reageren en grenzen aangeven, en ook om te gaan met gevoelens van onmacht. Het belangrijkste is dat de deelnemers meer zelfvertrouwen krijgen om vervolgens te kunnen handelen.

Wij geven onze Ki-Do basistrainingen, in drie bijeenkomsten van 3,5 uur.
In deze zelfweerbaarheidstrainingen leer je fysiek en mentaal je eigen grenzen kennen en bewaken. Het belangrijkste is dat je stevig op je benen leert staan. Voor jezelf opkomen is ruimte innemen.

In onze Ki-Do weerbaarheids trainingen behandelen we drie aspecten van weerbaarheid: het mentale, fysieke en verbale gedeelte. Hieronder zullen we uitleggen wat de drie componenten inhouden.

De meest ingrijpende vorm is fysieke geweld, dat zich uit in bijvoorbeeld: mishandeling, schoppen, slaan, bijten en vastgrijpen.
Bij psychisch (mentale) geweld gaat het onder andere om lastig vallen, onder druk zetten, bedreigen met fysiek geweld en intimideren.
Bij verbaal geweld valt te denken aan schelden en beledigen.

In de training gaan we ook in op de drie bovengenoemde vormen van geweld. Ki-Do weerbaarheid geeft regelmatig trainingen en seminars aan jeugd, volwassen en bedrijven. De trainingen worden aangepast aan de doelgroep, behoefte of openbare werkplek. De kosten voor de training is afhankelijk van meerdere factoren zoals uw specifieke wensen, de omvang en het onderwerp van de training, de mate van voorbereiding, in eigenhuis of
op een externe locatie.

Stelt u zicht nog vragen op dit gebied? Weet u eigenlijk wel dat er dingen anders moeten maar nog niet precies wat en hoe? Neem dan contact met ons op.

HomeProductenTrainingenWorkshopsWie zijn wij