Beveiliging
Gezondheidzorg
Overheden
Openbaarvervoer
Particulieren
Overige
Overige
OVERIGE BEDRIJVEN
De Ki-Do Zelfweerbaarheids trainingen zijn gericht op het voorkomen en oplossen van agressie en geweld door publiek, klanten of cliënten. In deze Ki-Do Zelfweerbaarheids training leren deelnemers hun eigen grenzen kennen en bewaken.

Het belangrijkste is dat de deelnemers meer zelfvertrouwen krijgen om vervolgens te kunnen handelen. De deelnemers leren doeltreffend op ongewenst gedrag te reageren en om te gaan met gevoelens van onmacht.
Wij geven onze basistraining in drie bijeenkomsten van 3,5 uur.

Weerbaar zijn heeft een fysieke en een mentale kant. In deze zelfverdedigings training leer je fysiek en mentaal je eigen grenzen kennen en bewaken. Het belangrijkste is dat je stevig op je benen leert staan. Voor jezelf opkomen is ruimte innemen.
In onze trainingen behandelen we drie aspecten van weerbaarheid:
het mentale en fysieke gedeelte.Hieronder zullen we uitleggen wat de drie componenten inhouden.

De meest ingrijpende vorm is fysieke geweld, dat zich uit in bijvoorbeeld:
Mishandeling doormiddel van schoppen, slaan, bijten en vastgrijpen.
Bij psychisch (mentale) geweld gaat het onder andere om lastig vallen,onder druk zetten, bedreigen met fysiek geweld en intimideren.
Bij verbale geweld valt te denken aan schelden,provoceren,discriminatie en beledigen. .

De kosten voor de training is afhankelijk van meerdere factoren zoals uw specifieke wensen, de omvang en het onderwerp van de training, de mate van voorbereiding, in eigen huis of op een externe locatie.
HomeProductenTrainingenWorkshopsWie zijn wij