Beveiliging
Gezondheidzorg
Overheden
Openbaarvervoer
Particulieren
Overige
Gezondheidzorg
GEZONDHEIDSZORG
Agressie is veelal een emotionele ontlading die wordt veroorzaakt door angst, machteloosheid, woede of wanhoop. Voor sommige mensen is agressie vaak de enige methode die ze kennen of kunnen hanteren om voor zichzelf op te komen. Voor anderen is agressie een instrument om hun wens gehonoreerd te krijgen.
In de gezondheidzorg hebben werknemers steeds vaker te maken met agressie en geweld. Op dit moment is het echter duidelijk dat agressie en geweld van publiek ook tegen werknemers in andere sectoren voorkomt.

Het gaat dan bijvoorbeeld om baliemedewerkers, conducteurs, artsen en verplegend personeel, en leraren. In feite komt agressie en geweld in alle bedrijven en instellingen voor waar werknemers contact met publiek hebben.
In 2002 is er door de Arbo-dienst een onderzoek gedaan naar agressie op het werk.
Ruim een derde van de ondervraagde werknemers wordt op het huidige werk geconfronteerd met agressie en geweld. De gevolgen van agressie en geweld kunnen zowel voor de werknemer als voor de werkgever ingrijpend zijn. Werknemers kunnen het plezier in hun werk kwijtraken en zich niet meer veilig voelen op het werk werkgevers kunnen voor hoge kosten komen te staan als gevolg van verzuim.

Speciaal voor zorginstellingen die het probleem van agressie op het werk onderkennen hebben we een bedrijfstraining op maat ontwikkeld.
Onze Ki-Do zelfweerbaarheid bedrijfstrainingen zijn gericht op het voorkomen en oplossen van agressie en geweld door publiek, klanten of cliënten.
De deelnemers leren doeltreffend op ongewenst gedrag te reageren en om te gaan met gevoelens van onmacht. Ki-Do trainingen heeft ervaring opgebouwd met trainingen voor particulieren, maatschappelijke dienstverleningen.
Er wordt gewerkt met rijkserkende trainers met ruime ervaring.

Door opleiding en training kunnen werknemers hun weerbaarheid vergroten.
U kunt hierbij denken aan een cursus "omgaan met lastige klanten", tot aan trainingen van

De kosten voor de training is afhankelijk van meerdere factoren zoals uw specifieke wensen, de omvang en het onderwerp van de training, de mate van voorbereiding, in eigenhuis of op een externe locatie.
Stelt u zich vragen op dit gebied? Weet u eigenlijk wel dat er dingen anders moeten, maar nog niet precies wat en hoe? Neem dan contact met ons op!
HomeProductenTrainingenWorkshopsWie zijn wij